Έλα κι εσύ στο ΕΠΑΛ Σπάρτης

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 08:30-13:30 έως τις 12 Σεπτεμβρίου ενώ οι μετεγγραφές έως 15 Οκτωβρίου.

Τομείς που πιθανότατα θα λειτουργήσουν:
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔIΟΙΚΗΣΗΣ
5. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
6. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ :

Σημαντικότερες αλλαγές:
• δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ μέσω των ειδικών εξετάσεων στη σχολή Πυροσβεστικής.

• Η βασικότερη αλλαγή που θα ισχύει από την νέα χρονιά είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, αντίστοιχες των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, με τις ίδιες εξετάσεις και για ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον θέσεων!!

• Το σχολικό έτος 2016-2017 η Α’ και Β’ τάξη θα ακολουθήσει ΝΕΟ πρόγραμμα σπουδών ενώ η Γ’ παραμένει με το ισχύον.

• Ειδικά στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων λυκείων οι οποίοι παρακολουθούν ΜΟΝΟ τα τεχνολογικά μαθήματα και αποκτούν πτυχίο ειδικότητας και μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

2. EXTRA Πληροφορίες

Οι κηδεμόνες (αφορά ανήλικους μαθητές) των μαθητών θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Ταυτότητα κηδεμόνα (για ανήλικους μαθητές)
• Ταυτότητα μαθητή (αν υπάρχει)
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Δείτε ποιοί έχουν δικαίωμα εγγραφής,
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2016-2017

Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ

2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.

3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ ταξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.
στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα

ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ..

ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ τουΝ. 3475/ 2006. σε άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

Ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ

4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
β)Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ)Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.
5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.
γ) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/ 2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα