Άμεση αυτοψία στο χώρο του Πολυλιμνίου

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αποστολή σχετικού αιτήματος του Περιφερειάρχη στο ΙΓΜΕ, για άμεση αυτοψία στο χώρο του Πολυλιμνίου, κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους του ΙΓΜΕ και των τεχνικών υπηρεσιών μας , επισκέφτηκε σήμερα Παρασκευή 19/08/2016 το χώρο. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η διαδρομή που ακολουθούν οι επισκέπτες του Πολυλιμνίου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και αναμένεται την επόμενη κιόλας εβδομάδα, έγγραφο πόρισμα από την επικεφαλής του κλιμακίου του ΙΓΜΕ για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που έγιναν.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη ενημερώσει με σχετικό έγγραφο της το Δήμο Μεσσήνης, εκπρόσωπος του οποίου συμμετείχε στην αυτοψία, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να μεριμνήσει για την εκ του νόμου προβλεπόμενη προειδοποιητική σήμανση.

Μετά το τραγικό γεγονός που μας συγκλόνισε όλους, της απώλειας ενός νέου ανθρώπου και τον βαρύ τραυματισμό ενός άλλου, με απόλυτη σοβαρότητα πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά παρόμοια περιστατικά.

Το Πολυλίμνιο ως φυσικός θησαυρός αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου Μεσσήνης και της ευρύτερη περιοχής και οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι στην ανάδειξη του αλλά και την ασφαλή διαχείριση του.