Νέα διακοπή ρεύματος στη Λακωνία

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΣΑΒΒΑΤΟ 10/08/2019 από ώρας 08:00 έως 10:00 στις περιοχές: Σπάρτης γύρω από την γέφυρα του Ευρώτα,Ριβιώτισσα, Αφυσσού,Κοκκινόραχη,Καραβά,Κλαδά,Χρύσαφα,Αγριάνοι, Καλλονή,Βουτιάνοι,Σελλασία,Κονιδίτσα,Θεολόγος,Βασσαρά,Τζιτζινα, Βρέσθενα, Καρυές,Μ.Βρύση, Βαρβίτσα, Βαμβακού.
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ