Αναστολή λειτουργίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων&Γυθείου:Ερώτηση Γρηγοράκου στον Υπουργό Εργασίας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε την ερώτηση με αρ. πρωτοκόλλου 9655/12-04-2013 προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Μολάων και Γυθείου του Νομού Λακωνίας. Στην ερώτησή του, ο κ. Γρηγοράκος παρέθεσε τις εγγενείς αδυναμίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περίπτωση της αναστολής λειτουργίας των ανωτέρω παραρτημάτων –υπενθυμίζοντας ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2001 έχει καταργηθεί και το παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της ακριτικής Νεάπολης – τόσο για τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών όσο και για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτά. Το εύρος των περιφερειών, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και το κακό οδικό δίκτυο που αυξάνουν τη χρονική διάρκεια της μετακίνησης αλλά και την ταλαιπωρία και το κόστος, συμπεριλαμβάνονται στις σοβαρές αιτίες που καταστούν δυσχερέστατη την μετακίνηση των πολιτών, ειδικά εκείνων μεγάλης ηλικίας, καθώς και των εργαζομένων.
Στην ανωτέρω ερώτηση, ο Υπουργός,  κ. Βρούτσης Ιωάννης, απάντησε ότι οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνική ασφάλιση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, επιβάλλουν ανακαθορισμό του ρόλου και της οργάνωσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Οι αλλαγές αυτές είναι δομικές, όπως η ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλων των ασφαλιστικών ταμείων σύνταξης των μισθωτών, ο διαχωρισμός του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την υπαγωγή του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την άλλη, το «πάγωμα» των προσλήψεων και η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση δράσεων ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερος έλεγχος της εισφοροδιαφυγής και βελτίωση του χρόνου απονομής των συντάξεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, γίνονται οι παρεμβάσεις: 1) της συνένωσης των λειτουργικών Μονάδων για μείωση του κόστους και 2) της κατανομής των υπαλλήλων σε λιγότερες Μονάδες που θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας των Παραρτημάτων  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής τους περιοχής στο Τοπικό Υποκατάστημα Σπάρτης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, αποφασίστηκε η σύσταση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης στους Μολάους και στο Γύθειο. Έτσι, διασφαλίζεται απόλυτα η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατοίκων της περιοχής.  Οι εργασίες του Γραφείου εκτείνονται σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα εκτελούνται χειρόγραφα και μέσω Διαδικτύου.

Σε περαιτέρω επικοινωνία του κ. Γρηγοράκου, υπήρξε διαβεβαίωση από την πλευρά του Υπουργού  ότι το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό των Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου παραμένει αυτούσιο και στη διάδοχη κατάσταση.