40.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω … επιδοτήσεων

Τη δημιουργία 40.000 θέσεων εργασίας επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης, -σύμφωνα με την Καθημερινή- μέσω του προγράμματος επιχορήγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης.

Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι προτάσεις για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου μπορούν να γίνουν από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.