Άσκηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στις Καρυές

Την Πέμπτη 12-05-2016 και Ω/09:00 θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ –ΠΥΡΟΣ 2016», σε δασική περιοχή στη θέση «Τσούκα-Μαυρόγιαννη» της Τοπικής Ενότητας Καρυών του Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με αντικειμενικό σκοπό:

α) Τον έλεγχο και την άσκηση επί των διαδικασιών και επιχειρησιακών ενεργειών που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των συμβάντων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

β) Τη διαπίστωση σε ρεαλιστικές συνθήκες της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του

γ) Τον προσανατολισμό των Υπηρεσιών στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης και

δ)Τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στη δασοπυρόσβεση.

Ο Υποδιοικητής
Χρήστος Ι. Νικολέτος
Επιπυραγός