Η 21η Απριλίου στη Λακωνία και την Ελλάδα

1967 – 2017, 50 ΧΡΟΝΙΑ…
…ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ!

Στη Λακωνία και την Ελλάδα…

Πέμπτη 20η Απριλίου 2017 & ώρα 8.00μμ
η μεγάλη πατριωτική εκδήλωση στη Σκάλα Λακωνίας!

[Οργάνωση: Πατριωτικός Σύνδεσμος Λακωνίας & εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη]

Κοινοποίηση