Αναγνωρίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες, της Μ.Ηλιοπούλου

Οι μικροί μαθητές επέστρεψαν στα σχολικά τους θρανία, οι τσάντες γέμισαν βιβλία και ξεκίνησαν οι σχολικές υποχρεώσεις. Ανάγνωση, αντιγραφή, εκθέσεις , ιστορία , γεωγραφία στις μεγαλύτερες τάξεις και πολλά ακόμα μαθήματα

καλούνται οι μαθητές να μελετήσουν και να ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Στο σημείο αυτό αρχίζουν οι διάφορες διαπιστώσεις από τους γονείς σε σχέση με τη σχολική επίδοση του παιδιού τους.

Διαβάζει αργά και κομπιάζει.
Γράφει με λάθος φορά και ποτέ πάνω στη γραμμή.
Έχει ιδέες στο μυαλό του και δεν μπορεί να τις αποτυπώσει στο χαρτί.
Διαβάζει αλλά δεν κατανοεί το κείμενο .

Γιατί συμβαίνει αυτό ;  Μήπως έχει μαθησιακές δυσκολίες ; Είναι μερικά από τα εύλογα ερωτήματα των γονέων που χρειάζεται να απαντηθούν ολοκληρωμένα και στοχευμένα για να κατανοήσουν οι γονείς το παιδί τους και τον  τρόπο εκτέλεσης των μαθησιακών ενεργειών του.
Υπάρχουν προειδοποιητικά  σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει οποιοσδήποτε ενήλικας του περιβάλλοντος του παιδιού, ειδικός ή μη, ώστε να το παραπέμψει έγκαιρα για συνολική  αξιολόγηση.
 
1.Για παιδιά προσχολικής ηλικίας :
•Καθυστερημένη εμφάνιση ομιλίας, σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά
•Αρθρωτικά προβλήματα
•Αργή ανάπτυξη λεξιλογίου, συχνά αδυναμία εύρεσης της κατάλληλης λέξης
•Δυσκολία στην εκμάθηση αριθμών, αλφαβήτου, ημερών της εβδομάδας .
•Υπερβολικά ανήσυχο και εύκολη διάσπαση προσοχής
•Περιορισμένη ικανότητα στην ακολουθία οδηγιών ή τυποποιημένων ενεργειών

2.Για παιδιά από την Α΄ έως την Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου :
•Αργός ρυθμός στην εκμάθηση της σχέσης μεταξύ ήχων και γραμμάτων
•Μπερδεύουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου.
•Συστηματικά αναγνωστικά και ορθογραφικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων και αντιστροφών γραμμάτων (ε-3), αντικαταστάσεις λέξεων (άσπρο-άστρο), κλπ.
•Μπερδεύουν  ακολουθίες αριθμών και αριθμητικά σύμβολα (+, -, κλπ.)
•Αργή εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, δυσκολία στην απομνημόνευση
•Φτωχός συντονισμός μελών του σώματος
•Ασταθές κράτημα μολυβιού

Αυτά αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια μαθησιακών δυσκολιών, τα οποία  οι γονείς και οι ενήλικες (εκπαιδευτικοί κ.α) που ασχολούνται με το παιδί μέσα από συστηματική παρατήρησή του μπορούν να  αναγνωρίσουν. Η έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί τη καλύτερη λύση για την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών, ώστε να προστατευτεί το παιδί από τυχόν αισθήματα αποτυχίας που ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητική διάθεση για το σχολείο και τη μάθηση γενικότερα.

Tης Μάρθας Ι. Ηλιοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος
MA Special Education/BTEC Edexcel