Άργος: Δημοπρατείται η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε, σήμερα, το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους», (κωδ. 2013ΕΠΟ2680074 457739),

που είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, συνολικού ύψους € 7.316.948,11. Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η έγκριση δημοπράτησης του σημαντικού έργου για την Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου του Άργους, που δρομολόγησε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, καθώς επίσης και η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού για την ολοκλήρωση μελετών για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της πόλης του Άργους, για την οποία έχει εγκριθεί σχετική χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, αποτελούν δύο σημαντικά έργα, που σύντομα θα αλλάξουν τη μορφή της πόλης.

Οι μελέτες αυτές μαζί με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η προώθηση των διαδικασιών για τροποποίηση των προβλέψεων των ΖΟΕ Άργους, σύμφωνα με την πρόσφατη Πολεοδομική Νομοθεσία του ΥΠΕΚΑ, αποτελούν μια ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση που αναμφισβήτητα θα δώσει νέα πνοή στη μεγαλύτερη πόλη του Νομού».