Ενισχύονται τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Με 8 θέσεις Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων ενισχύονται άμεσα τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας. Πιο συγκεκριμένα, στην με αριθ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 33737/15-4-2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

επικουρικού ιατρικού προσωπικού που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας συμπεριλαμβάνονται έξι θέσεις για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας (Καρδιολογίας, Παθολογίας, Νεφρολογίας, Παιδιατρικής, Ορθοπεδικής και ΩΡΛ) και δύο θέσεις για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας (Χειρουργική, Νεφρολογίας ή Γενικής Ιατρικής). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 30/4/2014.