Παρουσίαση Μελέτης: Λευκή Βίβλος Διακυβέρνησης

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου στο φιλόξενο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων παρουσιάστηκε η ερευνητική μελέτη του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο

«ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».

Τη γενική παρουσίαση της έρευνας έκανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο οποίος επεσήμανε ότι  η μελέτη, στην παρούσα μορφή της, δύναται να αξιοποιηθεί για να διευκολύνει την εποπτεία και το συντονισμό ενός υπουργείου, να συνεισφέρει στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, να δώσει άμεση εικόνα των οικονομικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, να υποστηρίξει την αξιολόγηση δημοσίων φορέων και οργανισμών και, τέλος, να συνδράμει στον προγραμματισμό της στελέχωσης δημοσίων υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό της χρήσης πόρων.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, ως συντονιστής της ερευνητικής ομάδας, εκφώνησε την εισαγωγική ομιλία και ο Κωνσταντίνος Πουχτός, μέλος της ερευνητικής ομάδας, παρουσίασε το τεχνικό μέρος της έρευνας.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι:  Μανώλης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Αλέξης Μητρόπουλος, Βουλευτής, Υπεύθυνος Διοικ. Μεταρρύθμισης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Νότης Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και Βασίλης Οικονόμου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΜΑΡ. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ανδριάνα Παρασκευοπούλου.

Οι ομιλητές, με τις εισηγήσεις τους, κατέθεσαν τις απόψεις τους για την κατάσταση του Δημόσιου Τομέα, εκκινώντας ο καθένας από διαφορετική πολιτική αφετηρία, και διαπίστωσαν ότι η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ως πρωτογενής και μοναδική μελέτη, αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στο πλαίσιο της υποστήριξης της Διακυβέρνησης για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, συμφώνησαν, με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας και με βάση τα δεδομένα που περιέχει, ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για το μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Τέλος, δεσμεύτηκαν να καταθέσουν κοινή πρόταση να παρουσιαστεί η έρευνα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
 
Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι: Κωνσταντίνος Μασσέλος, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Υπολογ. Συστημάτων, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ανδρέας Σιδέρης, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc LSE Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ιωάννης Σιδέρης, Σύμβουλος Πληροφορικής, MSc LSE, Κωνσταντίνος Πουχτός, Πολιτικός Επιστήμονας, MA University of London, SOAS και Σπύρος Τσότσος, Οικονομολόγος, τέως Ορκωτός Ελεγκτής.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε, είναι ένα πρωτογενές ερευνητικό πόνημα και αποτελεί μία συστηματική, ενδελεχή και επικαιροποιημένη καταγραφή δεδομένων, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως Μητρώο Φορέων των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται το σύνολο των Νομικών προσώπων, των οποίων η λειτουργία και οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, όπως επίσης ένα σύνολο από βασικά πρωτογενή δεδομένα λειτουργίας τους. Αποτελείται από τις εξής 3 ενότητες: (i) Νομικά Πρόσωπα, (ii) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και (iii) Λοιποί Φορείς.