Ερώτηση Γρηγοράκου για το οδικό τμήμα Σελασίας-Σπάρτης

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε τη Δευτέρα 10/06/2013 στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

με θέμα την επαναλειτουργία του οδικού τμήματος Σελ-λασίας – Σπάρτης του Νομού Λακωνίας. Το έργο, θεμελιώδους σημασίας για  τη μείωση του κινδύνου των οδικών ατυχημάτων και του χρόνου μεταφοράς των  πολιτών, για πρώτη φορά παραδόθηκε στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2009. Έξι μήνες περίπου μετά τη λειτουργία του, ο δρόμος κατακρημνίστηκε κατόπιν κατολίσθησης, εξαιτίας γεωτεχνικών προβλημάτων. Το 2010,  εκπονήθηκε νέα γεωτεχνική μελέτη προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλή-ματα και να επαναλειτουργήσει το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Η εργολαβία της αποκατάστα-σης εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α.  Στη συνέχεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου, από εθνικούς πόρους, δημοπράτησε και επί του παρόντος εκτελεί έργο προσωρινής αποκατάστασης της οδοποιίας. Ωστόσο, ένα νέο τμήμα του δρόμου που συνορεύει με την εκτελούμενη εργολαβία κατολι-σθαίνει. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στη δη-μοπράτηση νέας προσωρινής αποκατάστασης για το τμήμα αυτό ενώ ακόμα δεν έχει εξευρε-θεί πηγή χρηματοδότησης. Τέσσερα χρόνια μετά την αρχική του κατασκευή, το έργο αποδει-κνύεται «γεφύρι της Άρτας», ένα έργο το οποίο ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει «χρυσό» και ακόμα δεν έχει παραδοθεί για χρήση.
Στην ερώτησή του  προς τον Υπουργό, ο κ. Γρηγοράκος ζητά να πληροφορηθεί σε ποιο στάδιο ακριβώς βρίσκεται το έργο την τρέχουσα χρονική περίοδο και αν υφίσταται όντως σε εξέλιξη κατολίσθηση νέου τμήματος του δρόμου, το οποίο γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί και πάλι με προσωρινή λύση. Τέλος, ρωτά ποιο είναι το ύψος του κόστους του έργου μέχρι τώρα και γιατί δεν ενεργοποιείται η εργολαβία αποκατάστασής του, που είναι ήδη ενταγμένη στο Ε.Σ.Π.Α. και θα αποτελούσε οριστική λύση για το πρόβλημα, με εγγυημένο τεχνικά απο-τέλεσμα.