Ερώτηση Γρηγοράκου για το Βιολογικό καθαρισμό Νεάπολης

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε την Παρα-σκευή 7/06/2013 στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα το Βιολογικό Καθαρισμό της Νεάπολης Λακωνίας.

Στην ερώτησή του ο κ. Γρηγοράκος αναφέρει τα εξής:

Το έργο του Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νεάπολης  εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-πτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Ε.Σ.Π.Α. και μετά από διαγωνισμό και μεγάλη έκπτωση ανατέθηκε σε εργολάβο μειοδότη. Στη συνέχεια το έργο ακολούθησε μία «ανώμαλη» πορεία. Προσέκρουσε σε προσκόμματα και καθυστερήσεις εφόσον διαπιστώθηκε ότι το έργο χωροθετείται σε αρ-χαιολογικό χώρο. Αφού ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση η κατασκευή του, κατόπιν έγκρισης υποέργου αρχαιολογίας και παρακολούθησης των εργασιών από αρχαιολόγο, οι εργασίες διακόπηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012 και μοιραία ακολούθησε η ανάκληση της απόφασης ένταξής του στο Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. και η ακύρωση της χρηματοδότησής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, την τρέχουσα περίοδο υπάρχει η δυνατότητα το έργο να επανενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Σ.Π.Α. και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός αν πρόκειται ο βιολογικός καθαρισμός της Νεάπολης να ενταχθεί την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ του Ε.Σ.Π.Α. ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους αυτό  το έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και την περιοχή.