Παράνομη απόλυση καταγγέλλει το Ε.Κ. Αρκαδίας

Σε νέα παράνομη απόλυση εργαζόμενου και μέλους της Σωματειακής Επιτροπής προχώρησε ο εργοδότης της Εταιρείας «ΠΟΚΑΣ» στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Δεν μπορεί την ώρα που απολύει να προσλαμβάνει καινούριους.

Δεν μπορεί να είναι μέσα στην παρανομία και να αντιμετωπίζει τους εργάτες σαν σκουπίδια. Η Διοίκηση του Ε.Κ.Αρκαδίας καλεί εργοδοσία να πάρει πίσω και αυτή την απόλυση και τις άλλες πριν δύο μήνες. Η Διοίκηση του Ε.Κ.Αρκαδίας στην συνεδρίαση της στις 3 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ώρης προειδοποιητικής Απεργίας από την έναρξη της βάρδιας (22:00) της 7 – 6 – 2013 με αιτήματα:

*Να σταματήσουν οι άδικες και αυθαίρετες απολύσεις

*Την επαναπρόσληψη των απολυμένων

*Κατώτερα όρια αποδοχών, το κατώτερο ημερομίσθιο και ο κατώτερος μισθός να είναι στο ποσό των 33,54 ευρώ και 751,41 ευρώ αντίστοιχα.

*Να δίνεται προκαταβολή ύψους 250 € στις 15 κάθε μήνα και η εξόφληση των αποδοχών να πραγματοποιείται μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

*5ημερη εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή με 8 ώρες εργασία την ημέρα.

*Να γίνεται η πληρωμή των υπερωριών, νυχτερινών και αργιών συμφώνα με την εργατική νομοθεσία.

*Να γνωστοποιείται το πρόγραμμα εργασίας από την προηγούμενη εβδομάδα και οι βάρδιες να είναι κυλιόμενες

*Να είναι ουσιαστικός ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας και να έρχεται σε επαφή με τους εργαζόμενους και το Σωματείο.

*Κατασκευή  χώρων υγιεινής (τουαλέτες, λουτρά, αποδυτήρια , ιματιοφυλάκια, χώρος ανάπαυσης) στο χώρο εργασίας.

*Να χορηγούνται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας (γάντια, φόρμες, παπούτσια, μάσκες, κράνη, κλπ.) και αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.