Πρόεδρος Επιτροπής Συντονισμού Πολιτικής Συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Μανώλης Γλέζος

Χρέη προέδρου της Επιτροπής Συντονισμού της Πολιτικής Συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ανέλαβε ο Μανώλης Γλέζος. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες συγκρότησης των ψηφοδελτίων του συμμαχικού σχήματος σε όλη τη χώρα.

Συνήλθε την Τετάρτη η Επιτροπή Συντονισμού της Πολιτικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο με την παρουσία εκπροσώπων από όλες τις δυνάμεις που συμμετέχουν στον συνδυασμό. Με βάση την κοινή εκλογική διακήρυξη, συζητήθηκε ο συντονισμός και η οργάνωση της προεκλογικής δουλειάς, μέσα από τη σύσταση διαφόρων αναγκαίων υποεπιτροπών”