Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

dromosΗ Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Χ/Θ 134,8 μέχρι τη χιλιομετρική θέση 135,5 του νέου

αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου, ως ακολούθως:

Από τη Δευτέρα 26-09-2011 και ώρα 21.00′ έως και την Παρασκευή 30-09-2011 και ώρα 07.00′, παράκαμψη της κυκλοφορίας σε αμφότερες τις κατευθύνσεις, μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 134,8 και 135,5 (σήραγγα Νεοχωρίου).

Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Καλαμάτα (Κ) θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας που κανονικά χρησιμοποιείται στην κατεύθυνση προς Αθήνα( Νεοχώρι –Α), σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Αθήνα(Α) θα διοχετευθεί σε παράκαμψη, επίσης σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο παράπλευρο τμήμα ανοιχτής οδού (διατηρηθέν από την παλιά χάραξη) που διατίθεται για το σκοπό αυτό βάσει των εγκεκριμένων Εγχειριδίων Λειτουργίας(βλ. Σχήμα 1).

Η ανάδοχος εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ).

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99 ΦΕΚ.57-Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ