Αποτελέσματα Εκλογών 2010

 156.960    141.863
 52,52%  47,47%
 9971  8027
 55%  45%
 5644  5633
 50,05%  49,95%
 11:36

Εκλέθηκαν επίσης:
 

Δήμος:

Ανατολικής Μάνης: Ανδρεάκος

Ελαφονήσου:Ψαρομμάτης

Μονεμβασιάς: Τριχείλης.