Ξεκινά η ανάπλαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την Απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

΄΄ Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι ΄΄   του έργου :

«Εργασίες στατικής ενίσχυσης κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης » με προϋπολογισμό  833.816,70 ευρώ .
Η ένταξη του παραπάνω έργου είναι αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας και  της πλήρως τεκμηριωμένης εισήγησης με τα συνοδεύοντα έγγραφα και μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας που ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα που έχει αρχίσει εδώ και δύο χρόνια. Η ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ αποτέλεσε εξαιρετικά δύσκολη  και χρονοβόρο διαδικασία καθότι είχε συμβασιοποιηθεί  και διεκόπη αιφνιδίως η χρηματοδότησή του από τον  Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).
Η μελέτη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του υφιστάμενου κτιρίου και πλήρη αποκατάστασή του σε λειτουργία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας. Επίσης θα εκτελεσθούν και  εργασίες για την πρόσβαση των  ΑΜΕΑ.
Η κ. Τζανετέα εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση της που επιτέλους το 2ο Δημοτικό σχολειό Σπάρτης οδεύει προς την ολοκλήρωση του . Ένα πάγιο αίτημα των παιδιών και των γονέων καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σπάρτης γίνεται πραγματικότητα μετά από τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και των υπηρεσιών της. Επιπροσθέτως δήλωσε ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης των σχολικών υποδομών στην περιοχή της Σπάρτης αφού μετά την έναρξη εργασιών του Μουσικού Σχολειού Σπάρτης  στον Κλαδά, επίκειται εντός των επόμενων εβδομάδων να επανεκκινήσουν και οι εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολειό Σπάρτης.