Με ανακατανομή αγροτεμαχίων το 10% Natura στα Βιολογικά

Σήμερα Τρίτη 2 Μαΐου λήγει η προθεσμία για τις ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) των απορριπτόμενων στα Βιολογικά, και όσοι δεν µπήκαν στο Μέτρο επειδή είχαν κάτι λιγότερο από το 10% της έκτασής τους σε ζώνη Natura, μπορούν να προχωρήσουν σε ανακατανοµή των αγροτεµαχίων που δηλώνουν ως βιολογικά, ώστε, υπό προϋποθέσεις, να πάρουν τελικά την έγκριση.

∆ηλαδή, ένας ενδιαφερόµενος που θέλει να βάλει εκµετάλλευση στα Βιολογικά, και η οποία βρίσκεται κατά 5% σε Ζώνη Natura (αντί για το 10% που απαιτείται ώστε να λάβει 30 πόντους), μπορεί να ανακατανείμει τα αγροτεμάχια ώστε να αυξήσει το ποσοστό αυτό.
Oι ενστάσεις µπορεί να λήγουν στις 2 Μαΐου, για την προκήρυξη του Φλεβάρη, αλλά ήδη κάποιες ∆ΑΟΚ έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνουν τα ονόµατα όσων τελικά µπήκαν στο Μέτρο, µέσα στους οποίους, όπως σηµειώνουν οι παραγωγικοί συντελεστές, δεν βρίσκονται οι παραδοσιακοί βιοκαλλιεργητές.Γι’ αυτό το λόγο, βιοκαλλιεργητές που έχουν να δείξουν πολύχρονη δραστηριότητα στον κλάδο βάσει έτους πιστοποίησης και τιµολογίων βιολογικής, θα είναι οι πρώτοι που θα µπουν στη νέα προκήρυξη, σύµφωνα µε πληροφορίες σχετικά µε την προετοιµασία της νέας πρόσκλησης.

Αναφορικά µε τα κηπευτικά, τον καπνό και µερικά δέντρα όπως τα ακρόδρυα και τα ακτινίδια που έχουν λάβει την έγκριση της Κοµισιόν µετά από µελέτη του ΓΠΑ για να βρίσκονται στην επόµενη προκήρυξη, όπως λένε στην Agrenda πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το αν τελικά θα µπουν.

Ο λόγος είναι η µεγάλη ζήτηση που παρουσιάζει το Μέτρο, µε τη νέα προκήρυξη των 400 εκατ. ευρώ να προορίζεται να εξυπηρετήσει πρώτα τους κτηνοτρόφους και όσους δεν µπήκαν στο Μέτρο λόγω του κόφτη Natura. Οπότε το άνοιγµα σε καµία δεκαριά νέα προϊόντα θεωρείται ότι θα βγάλει ξανά σε µεγάλο βαθµό εκτός προϋπολογισµού τα Βιολογικά, ακόµα και αν µπουν αυστηρότερα κριτήρια ένταξης. Ωστόσο, τίποτα δεν αποκλείεται, καθώς η νέα µελέτη από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για το επιπλέον κόστος που έχει ένας βιοκαλλιεργητής, δείχνει σαφέστατα ότι υπάρχει λόγος να λαµβάνουν πριµ τα κηπευτικά.

Από τον Γεωπονικό Σύλλογο Λακωνίας, έχουν γίνεται κάποιες προτάσεις για τα κριτήρια προτεραιότητας που πρέπει να έχει η νέα πρόσκληση, µέσα στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται: Η κύρια απασχόληση του υποψηφίου.

Η ύπαρξη επιχειρησιακού προγράµµατος Νέου Αγρότη .

Η περιοχή ανάπτυξης της εκµετάλλευσης ( πεδινή-µειονεκτική ).

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων σήµερα.

Η συµµετοχή σε συλλογικά σχήµατα συγκέντρωσης – τυποποίησης εµπορίας βιολογικών προϊόντων.

Η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών.

Το µέγεθος της εκµετάλλευσης (κατώτερο και ανώτερο όριο ).

Το είδος καλλιεργειών.

Γιώργος Κοντονής

Κοινοποίηση