Δι-ιδρυματικό μεταπτυχιακό για την επιχειρηματικότητα

Το εν λόγω ΠΜΣ, δύο Κατευθύνσεων συνδιοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τα δύο ΑΕΙ της περιφέρειας Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του προγράμματος.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Διακυβέρνησης με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα»

2. Κατεύθυνση Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης « Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη με έμφαση στην Διακυβέρνηση»

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος.

Το ΠΜΣ δέχεται συνολικά 80 φοιτητές (40 ανά Κατεύθυνση) και οι υποψηφιότητες για την επόμενη χρονιά λήγουν στις 29 Ιουλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κατάθεση αιτήσεων βλ. http://es.uop.gr/esmet/.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» (Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710230123, fax: 2710230139, e-mail:econ@uop.gr υπόψη κας Δήμητρας Γιαννακοπούλου, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και Συντονιστής της Κατεύθυνσης “Διακυβέρνηση”

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Ο Συντονιστής της Κατεύθυνσης “Επιχειρηματικότητα”

Δημήτρης Θωμάκος, Καθηγητής