Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία

Για το σχολικό έτος 2017-18 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν από 2 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017.
Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :
• έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
• έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής τους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :
1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Σχολείο).
2. Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία: α. Επώνυμο μαθητή β. Όνομα μαθητή γ. Όνομα πατέρα δ. Όνομα μητέρας ε. Ημερομηνία γέννησης.
3. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας μαθητή/τριας.
4. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
5. (Α.Δ.Υ.Μ.) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (χορηγείται από το Σχολείο).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή/τριας (μόνο για τα Νηπιαγωγεία- χορηγείται από το Σχολείο).
Για το σχολικό έτος 2017-18 όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Κοινοποίηση