Ανεμογεννήτριες στη Μάνη | Αναβολή για τον Ιούνιο

Από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναβλήθηκε για τις 21 Ιουνίου 2017 η εκδίκαση της προσφυγής 28 εθνικών Συλλόγων και Συλλόγων της Μάνης κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη κορυφογραμμή του Σαγγιά της Μάνης (περιοχή NATURA, σημαντική για τη μετανάστευση των πουλιών, κ.λπ.).

Όπως γράφει το Πρώτο Θέμα, κατά τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, η απόφαση της πολιτείας για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών είναι αντισυνταγματική και παράνομη, ενώ η κατασκευή τους θα επιφέρει μη αναστρέψιμες συνέπειες στη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής της Μάνης.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν μηνύσεις στην Εισαγγελία Γυθείου για παραβίαση των περιορισμών που θέτει η εγκεκριμένη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική μελέτη. Σύμφωνα με τους μηνυτές, είναι δεδομένο ότι η εγκατάσταση των πρώτων 42 ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου στην κορυφογραμμή του Σαγγιά θα υποβαθμίσει τη Μάνη σε βιομηχανική περιοχή.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η διάνοιξη δρόμων και τα εκτεταμένα έργα εκβραχισμών με τη χρήση ερπυστριοφόρων, μηχανικών σφυριών και δυναμίτη σε μια περιοχή αναπαραγωγής των πουλιών προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε ένα παρθένο και προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες οικοσύστημα.

Κοινοποίηση