Ήξεις … αφήξεις από το Υπουργείο για το Στρατόπεδο Καλαμάτας

Με ήξεις αφήξεις απαντάει το ΓΕΣ στο δήμαρχο Καλαμάτας για το κλείσιμο ή όχι του στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με την Ελευθερία.

Προαναγγέλλοντας το κλείσιμο, σημειώνει πως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνει αναγκαία την κατάταξη των στρατευσίμων κοντά στις μονάδες τοποθέτησής τους κι ενημερώνει ότι αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κλείσει, αναφέροντας ότι οι προτάσεις και απόψεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σεβαστές.

Σε χθεσινή του δήλωση ο δήμαρχος Π. Νίκας είπε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην κλείσει, όχι μόνο για την οικονομική ζωή, αλλά και για την ιστορία και την παράδοση. Κι επανέλαβε πως αν είναι οικονομικοί λόγοι, αναλαμβάνει ο δήμος να συμμετέχει στα έξοδα λειτουργίας του στρατοπέδου.

Ειδικότερα, στην απάντησή του ο υποστράτηγος Γεώργιος Σταματιάδης, από τη Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του ΓΕΣ, παρατηρεί πως το Επιτελείο «εξετάζοντας σε ρεαλιστική βάση τις επιχειρησιακές του απαιτήσεις σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας και τις κοινωνικές επιπτώσεις τους, προσεγγίζει ολιστικά το κρίσιμο θέμα της κατάταξης και εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων οπλιτών».

Κι επισημαίνει ότι «υπό το πρίσμα αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως η κατάταξη των στρατευσίμων λαμβάνει πλέον χώρα πλησίον των μονάδων τοποθέτησής τους. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, πιλοτικά, ενώ οι όποιες οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν συνολικής αξιολόγησης της δοκιμαστικής λειτουργίας».

Από την άλλη, όμως, αναφέρει πως «πλέον των παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι επί του συγκεκριμένου θέματος, πέραν των συνήθων στρατιωτικών παραμέτρων, λαμβάνονται υπόψη και θα μελετηθούν ενδελεχώς οι επιπτώσεις επί των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις και απόψεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σεβαστές και θα τύχουν της δέουσας προσοχής στη διαδικασία λήψης των όποιων αποφάσεων».

Κοινοποίηση