Άμεση ανάγκη στελέχωσης του Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας

Άγνοια; Απαξίωση; Εκφοβισμός;
Τι είναι τελικά;

Το τελευταίο διάστημα έγιναν επισκέψεις στις υπηρεσίες του Νομού μας (ιδιαίτερα στην Π.Υ Σπάρτης και Π.Υ Γυθείου) από κλιμάκια ανωτάτων αξιωματικών. Μετά από αυτές τις επισκέψεις γίναμε δέκτες παραπόνων για τη συμπεριφορά και τα λεγόμενά τους.

• Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν ότι κινδυνεύουν με μετακινήσεις και μεταθέσεις και να μην θεωρούν δεδομένο ότι θα υπηρετούν στον τόπο τους

• Ο Νομός Λακωνίας παρότι έχει κενά σύμφωνα με τις διαταγές του αρχηγείου, γίνονται μεταθέσεις από το Νομό μας προς άλλες υπηρεσίες διότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε υπεράριθμοι (στο ΠΚ Κυθήρων αντί για 12 άτομα υπηρετούν 5, μετά και την τελευταία μετάθεση)

• Για τους συναδέλφους ΠΠΥ που πληρούσαν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης μας έγινε γνωστό ότι ο νόμος δεν έλεγε ότι θα μονιμοποιηθούν

• Μας έγινε γνωστό ότι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε τις διαταγές του αρχηγείου

• Παρότι ο Νομός Λακωνίας έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό Διάταγμα, Νομός που χρήζει ιδιαίτερης πυρασφάλειας και πυρόπληκτος, έγινε σύγκριση με Νομούς τις Β. Ελλάδος που ουδέποτε είχαν τις καταστροφές που έχει η Λακωνία (τα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από το Π.Δ. δεν υφίστανται)

• Με όλα αυτά έχει διαταραχθεί η οικογενειακή γαλήνη των συναδέλφων με ότι αυτό συνεπάγεται για την άσκηση του υπηρεσιακού τους έργου

Η ΕΥΠΣ Λακωνίας ζητά:
• Την άμεση ενίσχυση του Νομού με προσωπικό
• Ότι προβλέπεται στο Π.Δ. ως πυρόπληκτος Νομός
• Την ίδρυση οργανικών θέσεων στους Εθελοντικούς σταθμούς όπως προβλέπεται
• Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους συναδέλφους
• Την αναβάθμιση της Π.Υ. Σπάρτης σε Α’ τάξης ως πρωτεύουσα Νομού
• Την αύξηση των οργανικών θέσεων διότι αυτές έχουν μειωθεί για να μην φαίνονται οι πραγματικές ελλείψεις.

Για την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος Ο γεν.γραμματέας
Κούλας Ευάγγελος Ρασσιάς Αθανάσιος

Κοινοποίηση